Filmy detí z Ateliéru BAB BIBIANA v súťažnej sekcii Festivalu ANIMÁNIE

Festival ANIMÁNIE 2017 uvedie animované filmy
LES-DOMOV ZVIERAT (2014)
NIKDY NIE SI SÁM (2016)
O MAŠKRTNEJ LÍŠKE (2016)
Animované filmy detí z Ateliéru BAB BIBIANA v súťažnej sekcii
12. ročníka Festivalu ANIMANIE 2017 - medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej audiovizuálnej tvorby v kategórii MINI.

Kultúrne centrum Moving Station Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA
Termín: 17.- 19. 11. 2017