Február 2018 v BIBIANE

PROGRAMY

6. 2. 14.00 Autoportrét
7. 2. 14.00 Autoportrét
8. 2. 10.00 Stína už sa nebojí
13. 2. 14.00 Autoportrét
14. 2. 14.00 Autoportrét
15. 2. 10.00 Autoportrét
20. 2. 14.00 Autoportrét
21. 2. 14.00 Ako na strašidlá
22. 2. 10.00 Stína už sa nebojí
27. 2. 10.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce
28. 2. 10.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce

NEDELE
4. 2. 16.00 Z 2D do 3D
11. 2. 16.00 Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou
18. 2. 16.00 Autoportrét
25. 2. 16.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

AKO SA Z DIVÝCH ZVIERAT STALI DOMÁCE
„Toto sa prihodilo dávno, keď ešte všetky zvieratá boli divé: pes bol divý,
kôň bol divý, krava bola divá, mačka bola divá, ba dokonca aj človek bol divý...“
Účinkuje – M. Kecskésová
(Pre deti od 3 rokov)

ČÍTAME A KRESLÍME S KATARÍNOU NÁDASKOU
Výstava HU HÚÚÚ oboznámi deti i ostatných návštevníkov s rôznymi slovenskými poverovými bytosťami a prostredím, v ktorom sa objavovali. Niektorí chronicky známi, iní neznámi a kuriózni obyvatelia lesov, lúk, jazier a hôr vystúpia z histórie a pripomenú sa v novej podobe. Tvorivé dielne s etnologičkou Katarínou Nádaskou.
Autorka - I. Abrahamfyová
(Pre deti od 5 rokov)

AKO NA STRAŠIDLÁ
Kreslíme, skladáme, lepíme - workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov - papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.
Autorka - I. Abrahamfyová
(Pre deti od 6 rokov)

Z 2D do 3D
Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedie slovenský ilustrátor Svetozár Košický.
(Pre deti od 7 rokov)

AUTOPORTRÉT
Priblíži deťom jeden z výtvarných smerov – Kubizmus. Pomocou geometrických tvarov si vyskladajú vlastný portrét.
(Pre deti od 6 rokov)

STÍNA SA UŽ NEBOJÍ
Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu a spoznať, že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie. A to, čo nasleduje je radostné
a príjemné ako šálka horúcej čokolády. Krehký zimný príbeh Lani Yamamoto
z vydavateľstva Slniečkovo bude východiskom pre hru a tvorivosť najmenších návštevníkov BIBIANY v sprievode dospelého.
(Pre deti od 18 mesiacov)

VÝSTAVY V BIBIANE

KINO SPOD VANKÚŠA
Autorská výstava Petry Štefankovej, ktorá vyštudovala grafický dizajn na VŠVU v Bratislave a filmovú a televíznu grafiku v Prahe. Od roku 2006 žila a tvorila v Londýne a ako jediná Slovenka je členkou britskej Kráľovskej spoločnosti umenia. Väčšina vystavených diel je úplne nová a vznikli v roku 2017. Predstaví niekoľko sérií s rôznymi výtvarnými prístupmi, ktoré korešpondujú s jej štýlovou variabilitou.
Na tejto výstave sa dozviete niečo o tom, aké filmy sa premietajú do snov ilustrátorky.
Termín: 11. 1. - 18. 2. 2018

HU HÚÚÚ ALEBO NAJSTRAŠNEJŠIE SLOVENSKÉ STRAŠIDLÁ
Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Michálka a ilustrátora Svetozára Košického: ČERTI, BOSORKY A INÉ STRAŠIDLÁ je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s HADOM - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV.
Námet, scenár a dramaturgia - I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –
O. Slivka, texty – K. Nádaská
Termín: 20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

IZMY A IZBY
Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako napr. impresionizmus, expresionizmus, kubizmus alebo surrealizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasovo baletné štúdio, vlastný kubistický portrét v rozbitom zrkadle alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.
Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Petrovická-Broadhurst
Termín: 24. 8. 2017 – 11. 2. 2018

PODUJATIA MIMO BIBIANY

Galéria mesta Čadca, ČADCA
KRAJINA KOMIKSU
Termín: 13. 2. – 15. 4. 2018

Salle Venturelli, Genthod, ŽENEVA, ŠVAJČIARSKO
OSTROV PÍSMEN A OBRÁZKOV
Interaktívna výstava ilustrácií ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava.
Ilustrátori ocenení na BIB 2017
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017
Grand Prix BIB 1967 – 2017
Cena Detskej poroty BIB 1993 - 2017
Výstava ponúka deťom aj možnosti vytvárať si vlastné imaginatívne príbehy inšpirované ilustráciami a výtvarnou inštaláciou originálnych obrázkových a písmenkových kociek. Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne na tému Moja kniha, pripravené pre viaceré vekové kategórie detí.
Výstava je pripravená v spolupráci s agentúrou Sashacrea & Creative Concepts for Children. Partnerom projektu je Stála misia Slovenskej republiky pri OSN Ženeva.
Autor: Saša Petrovická - Broadhurst
Termín: 22. 1. – 4. 2. 2018

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY
Termín: 23. 1. – 31. 3. 2018

Múzeum mesta TIŠNOV, ČR
ŽIVÉ MESTO
Termín: 27. 1. - 31. 3. 2018

Kasárne/Kulturpark, KOŠICE
EMÓCIE
Termín: 8. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Ústredná knižnica, KODAŇ, DÁNSKO
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015
Cena detskej poroty 1993 – 2017
Ocenení dánski ilustrátori na BIB 1967 – 2017
Termín: 11. 12. 2017 – 15. 2. 2018

Slovenské banské múzeum, BANSKÁ ŠTIAVNICA
V MODROBIELOM LESE
Termín: 13. 12. 2017 – 24. 7. 2018

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
pondelok - štvrtok: 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
piatok: 10.00 - 12.00
nedeľa: 14.00 - 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.