Čo vás čaká v BIBIANE v máji

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Máj 2017

PROGRAMY
Divadelné predstavenia a tvorivé dielne počas pracovného týždňa sú určené kolektívom na základe objednávky. Objednať sa môžu na tel. č. 02 5443 5366 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Individuálnym návštevníkom ponúkame nedeľné programy, na ktoré sa netreba objednávať.

2. 5. 10.00 Emócie (tvorivé dielne)
2. 5. 14.00 Emócie (tvorivé dielne)
3. 5. 10.00 Kam sa podeli škriatkovia
3. 5. 14.00 Emócie (tvorivé dielne)
4. 5. 10.00 Emócie (tvorivé dielne)
9. 5. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky (premiéra)
9. 5. 10.00 Hviezdne oči
10. 5. 14.00 Hviezdne oči
11. 5. 10.00 Oči, nos a ručičky
11. 5. 14.00 Hviezdne oči
16. 5. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
17. 5. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
17. 5. 10.00 Čarovný les
17. 5. 14.00 Čarovný les
18. 5 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
18. 5. 14.00 Čarovný les
23. 5. 10.00 Kam sa podeli škriatkovia
24. 5. 10.00 Kam sa podeli škriatkovia
25. 5. 10.00 Oči, nos a ručičky
25. 5. 14.00 Hra s ilúziou
30. 5. 14.00 Hra s ilúziou
31. 5. 14.00 Hra s ilúziou

NEDELE
7. 5. 16.00 Emócie (tvorivé dielne)
14. 5. 16.00 Hviezdne oči
21. 5. 16.00 Čarovný les
28. 5. 16.00 Kam sa podeli škriatkovia

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

HRA S ILÚZIOU
Na tvorivých dielňach naučíme detské oko rozlišovať tvary, obrysy, farebné kontrasty a vnímať plošný priestor ako 3D.
Námet – L. Seppová a M. Koprdová
(Pre deti od 5 rokov)

EMÓCIE - TVORIVÉ DIELNE
K výstave sme pripravili tvorivé dielne pre deti v predškolskom veku i školákov základných i stredných škôl, pričom dielne bude viesť psychológ či výtvarník. Výstava Emócie predstavuje svet našich emócií tak, ako ich poznáme i nepoznáme, preto aj výtvarné dielne sú navrhnuté nielen na prácu s materiálom, ale aj na spojenie psychologických hier a úloh primeraných veku detí alebo študentov prihlásených na workshop. Na začiatku každej aktivity sa navodí situácia na prežívanie emócie, ktorá má vychádzať zo zvolenej témy. Deti si vytvoria „burzu emócií“, „emočné hodiny“, „záhradu emócií“ i „lampióny rôznych nálad“....
Námet – I. Abrahamfyová, vedenie dielní – T. Hríbik
(Pre deti od 5 rokov)

ČAROVNÝ LES
Workshop maľovania s nástrojom Tilt Brush, ktorý umožňuje priestorové kreslenie vo virtuálnej realite. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať maľbu a vytvoriť kolektívne dielo na tému Čarovný les. Za pomoci animátorov budú kresliť lesnú prírodu, drobný hmyz alebo veľké dravé zvieratá.
Dielne vedú študenti VŠVU – K. Valešová, L. Uhliarová, P. Dóža, D. Brunovská,
K. Blišťanová, M. Macsisza.
(Pre deti od 8 rokov)

HVIEZDNE OČI
Inscenované čítanie, ktoré je koncipované k výstave NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2016. Deti sa bližšie oboznámia s knihou Chlapec s očami ako hviezdy
od autora menom Pero Le Kvet.
Účinkujúci - M. Mihálek
(Pre deti od 7 rokov)

OSMIJANKOVE SLADKÉ ROZPRÁVKY
Či už sú to marcipánové levy, hrniec plný lekváru, obrovská štrúdľa alebo puding veľkosti priemerného kuchára, všetky majú rovnakého menovateľa – Osmijanka. Osmijanko bol spočiatku v rozhlasovej podobe, no princíp „horáznych nehorázností“ a parodovanie sveta dospelých ho dostal z papiera až na javiská. A práve Osmijankove štyri sladké rozprávky od Kristy Bendovej si pre vás pripravili študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.
Pedagogické vedenie: prof. J. Uličiansky, doc. B. Krajč Zamišková, P. Čisárik
Réžia a dramaturgia: D. Dvořáková, D. Kováčová, A. Krajčiová, M. Feldbauer
Scéna, kostýmy, bábky: R. Baňacká, V. Csányiová, D. M. Javor
Účinkujú: J. Bartošová, T. Galambošová, S. Hladká, V. Horňáková, A. Kamenská,
Š. Králik, V. Peštová, T. Ružbašanová, M. Stanková, B. Šoganová, R. Švec,
V. Trungelová
(Pre deti od 4 rokov)

KAM SA PODELI ŠKRIATKOVIA?
Divadelné predstavenie na motívy knihy Libuše Friedovej Magdalénka a škriatkovia.
Nezvyčajné stretnutia Magdalénky sú plné prekvapení. Diváci spolu s ňou postupne objavujú škriatkov, ktorí sú všade okolo, aby zabezpečili fungovanie vecí každodennej potreby.
Námet, scenár a réžia – A. Šoltés, výtvarné riešenie – L. Halušková,
hudba – M. Skačan, účinkujú - M. Barnašová, M. Mihálek a L. Tandara
(Pre deti od 5 rokov)

OČI, NOS A RUČIČKY
Od príbehu z knižky až k hravému sadeniu.
Námet – J. Michalová
(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

VÝSTAVY V BIBIANE

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2016
Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže,
V ktorej tentoraz súťažilo 134 kníh a študentských prác.
Kurátorka – E. Cíferská, výtvarné riešenie – V. Král
Termín: 4. 5. – 31. 5. 2017

EMÓCIE
Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre pravdu, ušľachtilosť, zvedavosť alebo aj frustráciu.
Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno priestorové riešenie –
D. Mládenková
Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017

OKOHRA
Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a je to tam. Interaktívna výstava pre deti ponúka návštevníkom odhaľovanie ilúzii vnímania. Deti sa stanú pátračmi a skúmajú, či je pravda, čo ich oči vidia, zoznámia sa pri tom s reprodukciami umelcov, ale aj tým ako nás dostane optický klam.
Námet, výtvarno-priestorové riešenie, dramaturgia - S. Sadilková, scenár – Ľ. a E. Pavlovičové
Termín: 10. 3. – 13. 8. 2017

STARÉ DOBRÉ ČASY
Výstava obrazov, malieb a ilustrácií Petra Stankoviča
Termín: 5. 5. - 21. 5. 2017

RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI
Výstava víťazných prác detí bratislavských základných škôl, ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže o Rusku, vyhlásenej Veľvyslanectvom Ruskej Federácie na Slovensku pod záštitou veľvyslanca J. E. Alexeya Leonidoviča Fedotova.
Termín: 25. 5. – 4. 6. 2017

VÝSTAVY MIMO BIBIANY

Mestská knižnica, FIĽAKOVO
ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP
Termín: 2. 5. - 31. 5. 2017

Pyeonghwarang Gallery, JUŽNÁ KÓREA
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2015, GRAND PRIX BIB 1967-2015
Termín: 11. 5. – 25. 5. 2017

Knižný veľtrh Svět knihy, PRAHA, ČR
CENA DETSKEJ POROTY BIB 1993 – 2015
Termín: 11. 5. – 14. 5. 2017

Mestská knižnica, PIEŠŤANY
EURÓPSKE ROZPRÁVKY
Termín: 15. 5. - 15. 6. 2017

Banátske kúltúrne centrum, NOVO MILOŠEVO, SRBSKO
CENA DETSKEJ POROTY NA BIB 1995 – 2015
VÍŤAZI DETSKEJ POROTY BIB
Termín: 19. 4. - 19. 5. 2017

Kultúrne centrum MODRA
KRAJINA KOMIKSU
V priestoroch historickej radnice na Štúrovej ulici
Termín: 17. 5. – 16. 7. 2017

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
pondelok - štvrtok: 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
piatok: 10.00 - 12.00
nedeľa: 14.00 - 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.
Výstavné priestory BIBIANY na Panskej 41 sú prístupné denne okrem pondelka od 10h do 18h. Zriaďovateľom BIBIANY je MK SR.