BIBIANA na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade

Stáva sa tradíciou, že začiatkom marca sa BIBIANA prezentuje na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade. Bolo to tak i tento rok.

Spolu s tretím tajomníkom nášho veľvyslanectva p. Michalom Hrušíkom sa riaditeľ BIBIANY Peter Tvrdoň a Karol Klajdáč zúčastnili 6. marca 2017 slávnostného otvorenia veľtrhu za účasti niekoľkých členov vlády Vojvodiny. O deň neskôr prebehlo viacero stretnutí, kde všetkých záujemcov, a bolo ich nemálo, oboznámili s činnosťou BIBIANY a informovali o prípravách 26. ročníka BIB 2017.

S rovnako veľkým záujmom sa streto aj slávnostné otvorenie výstavy „Ceny detskej poroty na BIB 2013-2015“. Prítomní dostali množstvo propagačných materiálov týkajúcich sa nielen nadchádzajúceho BIBu, ale aj o činnosti BIBIANY.

Keďže o výstavu prejavil záujem riaditeľ Banátskeho kultúrneho centra Radovan Vlahovič, výstava po skončení veľtrhu bude premiestnená do mestečka Novo Miloševo.

Viac o atmosfére veľtrhu aj o prebiehajúcich podujatiach vám napovedia fotografie.