Apríl 2018 v BIBIANE

PROGRAMY NA OBJEDNÁVKU
 
  4. 4. 10.00 Ako sa len spolu hrať
  4. 4. 14.00 Kam zmizla malá rybka?
  5. 4. 10.00 Kam zmizla malá rybka?
10. 4. 10.00 Rozprávky z Afriky
11. 4. 10.00 Rozprávky z Afriky
11. 4. 14.00 Stoličkovanie
12. 4. 10.00 Rozprávky z Afriky
17. 4. 14.00 Kam zmizla malá rybka?
18. 4. 10.00 Kam zmizla malá rybka?
19. 4. 10.00 Pesničky priateľstva 
19. 4. 14.00 Pesničky priateľstva 
24. 4. 14.00 Stoličkovanie 
25. 4. 14.00 Stoličkovanie
26. 4. 14.00 Stoličkovanie
 
Objednať sa môžete na tel. č. 02/544 35 366, v pracovné dni v čase od 9.00 do 15.00 hod.
 
NEDELE PRE RODINY S DEŤMI
  
  8. 4. 16.00 Rozprávky z Afriky
15. 4. 16.00 Kam zmizla malá rybka? (s Ladislavou Repkovou)
22. 4. 16.00 Stoličkovanie
29. 4. 16.00 Pesničky priateľstva 
 
PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV
  5. 4. 10.00 Ako sa len spolu hrať? 
19. 4. 10.00 Oči, nos a ručičky
 
SEMINÁR PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ
Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02 20 467 174 alebo www.bibiana.sk.
 
28. 4.  14.00  Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy I.
 
PROGRAMY CENTRA ČíTANIA
(programy na objednávku, na tel.č.02 20 467 174)
 
10. 4.       14.00          Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium
26. 4.       10.00          Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium
 
Sobota
28. 4.        16.00         Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium
 
Nedele
  8. 4.        14.00         Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium
15. 4.        14.00         Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium
 
INFORMÁCIE O PROGRAMOCH
 
PESNIČKY PRIATEĽSTVA 
V spolupráci s Katedrou východoázijských štúdií (odbor Japonológia) FF UK a Veľvyslanectvom Japonska v SR budú v BIBIANE prebiehať interaktívne hudobné podujatia, na ktorých si deti zatancujú a zaspievajú s pani Akiyo Chiba z Japonska. Odznejú tu japonské piesne (Autobus, Schovávačka, Psíci, Slon, Okaori Kotori) i skladby (Ťahajme repku, Čerešnička a Yuuyusikake). Sopranistka Akiyo Chiba je hudobnou pedagogičkou na klavírnej škole Yamaha v Tokiu. Zúčastnila sa recitálu v koncertnej sále Wiener Musikverein aj viedenského Festivalu sakurového dreva, každoročne usporadúva koncertné turné po školách i materských škôlkach vo Viedni, ale aj po celom Taiwane, kde svojim poslucháčom predstavuje japonské piesne v duchu interkultúrnej komunikácie a porozumenia. V roku 2014 prišla na Slovensko prvýkrát a odvtedy už pravidelne spieva pre slovenské deti. Hoci si vzájomne nerozumieme prostredníctvom reči, spriatelíme sa hudbou. To je umeleckou motiváciou pani Chiba.
 
STOLIČKOVANIE
Tvorivá dielňa Stoličkovanie ponúka hru, zábavu, interakciu, ale aj poučenie a objavy. Deti spoznajú, aké detaily dokážu odlíšiť jednu stoličku od druhej, navrhnú si svoju vlastnú stoličku pomocou koláže a z fotografií týchto jedinečných diel vytvoria malú galériu. 
Vedenie dielní: K. Kosánová, L. Seppová a M. Koprdová
(Pre deti od 5 rokov) 
 
ROZPRÁVKY Z AFRIKY 
Vtipné a poučné príbehy z čierneho kontinentu ožívajú za sprievodu živých rytmov 
a bábok. 
Scenár: M. Kecskésová a M. Mihálek. Réžia: M. Kecskésová. Scéna a bábky: 
M. Stanko a E. Brédová. Hudba: M. Skačan. Účinkujú: M. Kecskésová, 
M. Barnašová, M. Mihálek a M. Skačan
(Pre deti od 5 rokov) 
 
KAM ZMIZLA MALÁ RYBKA?
Škôlkari či stredoškoláci, každý sa naučí niečo o konštrukcii pop up knižiek! Na tvorivých dielňach sa budú kresliť, strihať, skladať a lepiť jednoduché 3D obrázky. 
Autorka: I. Abrahamfyová
(Pre deti od 5 rokov)
 
AKO SA LEN SPOLU HRAŤ?
Lili si veľmi priala kamaráta, a zrazu je tu on – Momo, nezvyčajný priateľ. Ale zdá sa, že sa vôbec nevie hrať! Lili to však nevzdá. Poriadne sa zamyslí a zistí, že Momo dokáže viac, ako čakala. 
Čitateľská dielnička pre najmenších s ocenenou knižkou Kataríny Macurovej.
Vedú: J. Michalová a M. Halamíčková
(Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov)
 
OČI, NOS A RUČIČKY
Ďalšia časť zo série programov pre najmenšie deti v sprievode dospelého.
Tentokrát s knižkou Arnolda Lobela o dvoch kamarátoch – Kvakovi a Čľupovi. 
Budeme ovoniavať, ochutnávať, spievať a tancovať, sadiť a tešiť sa na príchod jari. Rezervácia vopred nie je potrebná, ale počet účastníkov je limitovaný.
Knižnú dielničku vedie Jana Michalová.
(Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov)
 
ČÍTAME, POČÚVAME, VNÍMAME V PRIESTORE KNIHY I.
Seminár je určený pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Zameriava sa na to, ako prostredníctvom hier a tvorivých aktivít rozvíjať predstavivosť dieťaťa tak, aby ju vedelo využiť pri porozumení textu. 
Seminár vedie Timotea Vráblová.
 
KNIHA DIEROŽRÚT AKO SCÉNICKÉ LABORATÓRIUM
Podujatie je prvým zo série nazvaných Izba čítania. Vyznačuje sa novým experimentálnym prístupom, ktorý je zameraný na podnecovanie a rozvíjanie „hĺbavého čítania“ u detí. V tomto koncepte sa Timotea Vráblová so scénografkou Máriou Bačovou pustili do skúmania možností využiť knihu ako „scénické laboratórium“, v ktorom dieťa bude putovať vlastným mikrokozmom čítania; nápad sám je prirodzený bežnému detskému mysleniu a podporuje deti vo vlastných hrách s príbehom, ktoré v nich stimulujú návyky potrebné pre „hĺbavé čítanie“. Ide o ukážku tvorivej adaptácie náročnejšej knihy, pri ktorej sa dieťa naučí, že v príbehoch môže „skúmať“ a experimentovať po svojom. 
Námet a vedenie dielní: Timotea Vráblová, výtvarné riešenie: Mária Bačová
(Pre deti od 4 -10 rokov) 
Termín: 5. 4. – 20. 5. 2018
 
VÝSTAVY V BIBIANE
V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA
Stoličku poznáme hlavne ako predmet na sedenie. Keď však prekročíme jej „sedacie“ možnosti, zistíme, že nám ponúka oveľa viac. Na tejto výstave sa dostaneme na hranicu reálneho a fantazijného sveta rôznych druhov stoličiek a spolu ju aj prekročíme. Tento kus nábytku sa zrazu stane hrou pre malých i veľkých. Stane sa studnicou možností, ktoré si na vlastnej koži a na „koži“ stoličiek môže vyskúšať každý. Vstúpme teda do „stoličkosveta“ – do „stoličkoparku“, na stoličkové predvádzacie mólo alebo si sadnime na trón – stoličku stoličiek! Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu v Bratislave.
Scenár a dramaturgia: K. Kosánová. Výtvarno-priestorové riešenie: L. Lizáková a A. Bindzárová. Odborná spolupráca: K. Hubová
Termín: 1. 3. – 31. 7. 2018
 
HOP! POP UP 
Ďalšia výstava z cyklu inšpirovaného knižnou kultúrou, ktorej témou je knižná úprava, tzv. pop up (pop ap), čiže trojrozmerná, priestorová či pohyblivá kniha. Deti sa zoznámia s touto knižnou úpravou opäť prostredníctvom rozprávky. Tentoraz to bude Rybí kráľ, prerozprávaný jednoduchou grafikou na paneloch. Deti môžu nielen čítať povesť prstami, objavovať pop up prvky, ale napr. vo veľkom  objekte Rybieho kráľa vidieť aj jeho srdce a ostatné vnútornosti v trojplánovej podobe. Nájdu tu priestor na   vlastnú tvorbu aj informácie z histórie vzniku takejto knižnej techniky. 
Námet, scenár a dramaturgia: I. Abrahamfyová. Výtvarné stvárnenie rozprávky:
L. Repková
Termín: 1. 3. – 1. 5. 2018 
 
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
Výstava predstavuje jedinečnosť zemskej atmosféry hravou formou. Deti sa dozvedia viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšajú si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora, ale aj nádherné ticho vo vesmíre, spôsobia malú potopu sveta alebo pomocou dynama zase vyrobia magnetické pole. Jednoducho – čaká na nich množstvo netradičných činností a hier. Tematika atmosféry Zeme je priblížená na príkladoch jej stvárnenia vo výtvarnom umení, hudbe a v kinematografii. Vďaka nápaditému vizuálnemu spracovaniu sa výstava stane mimoriadnym zážitkom nielen pre deti. 
Námet, scenár a výtvarno-priestorové riešenie: Ondrej Slivka
Dramaturgia: Valéria Marákyová  
Termín: 20. 4. – 2. 9. 2018
 
PODUJATIA MIMO BIBIANY
Kasárne/Kulturpark, KOŠICE
HU HÚÚÚ ALEBO NAJSTRAŠNEJŠIE SLOVENSKÉ STRAŠIDLÁ
Termín: 12. 4. – 3. 6. 2018
 
Chvalský zámek, PRAHA – Horní Počernice, 
EMÓCIE
Termín: 14. 4. – 24. 6. 2018
 
Niavaran Cultural Center, Teherán, IRÁN
SLOVENSKÍ A IRÁNSKI ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 1967 – 2017
Termín: 21. 4. – 28. 4. 2018
 
Nyáryovská kúria, Kultúrno-spoločenské centrum BUČANY
EURÓPSKE ROZPRÁVKY
Ľudové rozprávky krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY
Termín: 1. 3. – 5. 4. 2018
 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ     
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY
Termín: 23. 1. – 7. 4. 2018
 
NBS – Múzeum mincí a medailí KREMNICA
MAŤ TAK O KOLIESKO VIAC!
Termín: 15. 2. – 30. 4. 2018
 
Galéria mesta Čadca, ČADCA
KRAJINA KOMIKSU
Termín: 13. 2. – 15. 4. 2018
 
Slovenské banské múzeum, BANSKÁ ŠTIAVNICA
V MODROBIELOM LESE
Termín: 13. 12. 2017 – 24. 7. 2018
 
ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY    
Pondelok – štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00
piatok: 10.00 – 12.00
nedeľa: 14.00 – 18.00 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02 5443 1308 alebo www.bibiana.sk. 
 
Zmena výšky vstupného do BIBIANY od 1. 4. 2018 
Výstavy: deti 1,0 €,  dospelí 2,0 €
Divadelné predstavenia: deti 1,2 €, dospelí 1,8 €
Tvorivé dielne: deti 1,5 €, dospelí 2 €.