26. ročník BIB klope na dvere

26. BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2017

 

Slávnostné otvorenie 26. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 sa bude konať 8. septembra 2017 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Súťažná časť BIB a ostatné reprezentatívne výstavy budú prvý raz prezentované v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží č. 2. V hoteli TATRA sa 8. 9. 2017 uskutoční Medzinárodná tlačová konferencia a 9. 9. – 10. 9. 2017 Medzinárodné sympózium BIB. Autorom výtvarno-priestorového riešenia BIB 2017 je D&D štúdio.

Na bienále, okrem súťažnej časti výstavy originálov ilustrácií kníh pre deti, predstavujeme tradične výstavy držiteľa ceny Grand Prix BIB z predchádzajúceho ročníka a držiteľov Cien H. CH. Andersena za ilustráciu a literatúru za rok 2016. Predstavíme kolekciu ilustrácií Laury Carlin, ktorá za svoju ilustračnú tvorbu získala cenu Grand Prix BIB 2015. Rovnako budeme prezentovať tvorbu Rotraut Suzanne Berner z Nemecka,  ktorá získala Cenu H. CH. Andersena 2016 za ilustrácie. Spolu s originálmi ocenených autorov budú vystavené aj knižné publikácie a text o držiteľovi ceny H. CH. Andersena 2016 za literatúru Cao Wenxuanovi z Číny. Novinkou bude prezentácia kolekcie ocenených ilustrácií zo súťaže NAMI CONCOURS v Južnej Kórei.

Bienále okrem výstav v SNM usporiada aj sprievodné výstavy v jednotlivých zahraničných kultúrnych inštitútoch, ako aj viacerých bratislavských galériách. V BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti budeme tentoraz prezentovať tvorbu mladej slovenskej ilustrátorky Veroniky Klímovej, ktorá na BIB 2015 získala Cenu primátora Bratislavy. Okrem nej pripravujeme v spolupráci s univerzitou vo Worcesteri vo Veľkej Británii výstavu Migrácie.

Prezentáciami výstav sa však BIB nekončí. Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry z rôznych krajín, najprv udelí ceny - Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet a Čestné uznania vydavateľstvám a potom bude pokračovať zasadnutím Medzinárodného komitétu a Medzinárodným sympóziom BIB. Téma sympózia znie tento rok: „Umenie verzus Komercia. Úloha umeleckej ilustrácie  v dnešnom  svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov“. Viesť ho bude opäť historička umenia Mgr. Viera Anoškinová. Po skončení Bienále ilustrácií pripravíme, ako ku každému ročníku, zborník s obrazovou prílohou. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je aj Medzinárodný pracovný seminár BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského, ktorý sa bude konať po skončení sympózia a bude trvať týždeň. Tento rok sa uskutoční v kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre. Vedenia workshopu sa ujal významný slovenský ilustrátor Juraj Martiška. Témou workshopu je Ľudová rozprávkaOriginály, ktoré tu budú vytvorené, zahrnieme do propagačného katalógu a budeme ich prezentovať na výstavách doma i v zahraničí.

Mgr. Viera Anoškinová

Vedúca Sekretariátu BIB

2. 9. (sobota), 16.00 – vernisáž výstavy Igor Piačka – ilustrácie. Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349, Vajnory. Výstava potrvá do 19.11. 2017

3. 9. – 6. 9. 2017 zasadnutie Medzinárodnej poroty BIB 2017, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

4. 9. – 30. 9. 2017 – výstava Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

4. 9. 2017 (pondelok) 18,00 hod vernisáž výstavy 120 rokov Vysokej školy výtvarných umení, odborov grafiky, ilustrácie a knižnej tvorby v Sofii, práce profesorov, doktorandov a študentov. Bulharské kultúrne centrum, Jesenského 129, Bratislava

5. 9. 2017  (utorok) – zasadnutie Detskej poroty BIB 2017

5. 9 . 2017 (utorok), 16. 00 -  vernisáž výstavy Emilia Dziubak, ilustrácie,  Poľský inštitút, Nám. SNP 27. Výstava potrvá do 11. 9. 2017

07. 09. 2017 (štvrtok), 16.00 –   Vernisáž výstavy Príďte a uvidíte! Ilustrácie študentov moskovského inštitútu grafiky a knižného umenia modernej ruskej detskej literatúry pod vedením Vladimira A. Favorského. Ruské centrum pre vedu a kultúru v Bratislave, Frana Kral'a 2

07. 09. 2017 (štvrtok), 16.00 –   Vernisáž výstavy MigrácieBIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41

07. 09. 2017 (štvrtok), 16.00 –   Vernisáž výstavy Veronika Klímová: Hlbokomorské rozprávky,  BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41

08. 09. 2017 (piatok), 10.00 – Medzinárodná tlačová konferencia, hotel Tatra, námestie 1. mája 5

08. 09. 2017 (piatok), 12.30 –  Zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB, hotel Tatra,

námestie 1. mája 5

08. 09. 2017 (piatok), 17.00 – Slávnostné otvorenie BIB 2017, odovzdávanie cien ilustrátorom. Historická budova Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo nám.

08. 09. 2017 (piatok), 17.00 – krst známky BIB 2017. V spolupráci s POFIS a Slovenskou poštou, a.s. Historická budova Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo nám.

Sprievodné výstavy BIB v Slovenskom národnom múzeu:

Výstava držitelľky Grand Prix 2015, Laura Carlin, Veľká Británia 

Výstava držiteľa ceny H.CH. Andersena za literatúru, Cao Wenxuan, Čína

Výstava držiteľky ceny H.CH. Andersena za ilustráciu, Rotraut Suzanne Berner, Nemecko

Výstava nežijúceho slovenského ilustrátora, Svetozár Mydlo

Výstava ocenených ilustrátorov NAMI CONCOURS 2017

9. 9. 2017 (sobota) 10:00 - 18:00 Medzinárodné sympózium BIB 2017, hotel Tatra, námestie 1. mája 5

10. 9. 2017 (nedeľa) 10:00 - 12:00 Medzinárodné sympózium BIB 2017, hotel Tatra, námestie 1. mája 5

10. 9. – 15. 9. 2017 BIB – UNESCO  Workshop Albína Brunovského, Kaštieľ Mojmírovce

15.9. 2017 (piatok)  Vernisáž výstavy výsledných diel Workshop-u Albína Brunovského, kaštieľ Mojmírovce

5. 10. 2017 (štvrtok), 18.00 -  Vernisáž výstavy Pravidlo a hra: Laboratórium senzorického čítania - Kasárne Kulturpark Košice, výstava potrvá do 26. 11. 2017