Kontakty

Mgr. Eva Cíferská

vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu SkBBY,
tajomníčka súťaže NKS
TEL. + 421 2 5441 8488
TEL. + 421 2 2046 7172
e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk
e-mail: ciferska@bibiana.sk