INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

OTVÁRACIE HODINY
Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod. Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.


Výstavy:
Dospelá osoba: 1,0 EUR
Deti: 0,5 EUR

Divadelné predstavenia: 
​Dospelá osoba: 1,2 EUR
Deti: 0,7 EUR

Tvorivé dielne:
Dospelá osoba: 1,0 EUR
Deti: 0,7 EUR

 

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
tel/fax: +42125443 4986
e-mail: bibiana@bibiana.sk
Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 54 43 13 08 alebo (02) 54 43 53 66 (prosíme, volajte do 16.00 h).
Kontakty na zamestnancov TU