Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku

Súťaž o najkrajšie detské knihy vznikla v roku 1990 v záujme podpory vydávania výtvarne hodnotných kníh pre deti a mládež. V roku 1991 sa rozšírila o hodnotenie literárnej zložky – súťaž o najlepšie detské knihy. Organizátormi súťaže sú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY.

Výtvarná odborná porota vyberá spomedzi prihlásených kníh pre deti a mládež Najkrajšiu detskú knihu za uplynulé obdobie. Toto ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi. Podobne, literárna odborná porota vyberá Najlepšiu detskú knihu vydanú na Slovensku v predchádzajúcom ročnom období. Toto ocenenie získavajú autor textu, prekladateľ príp. zostavovateľ a vydavateľ.

<--break->

Súťaž o najkrajšie a najlepšie detské knihy pokračuje ďalšou sezónou! Knihy pre deti a mládež z produkcie Vášho vydavateľstva vydané počas jesene (október – december) môžete prihlásiť do súťaže, ak po jednom výtlačku pošlete na našu adresu do 11. januára 2019.

 

□ Štatút 

□ Databáza ocenení