MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU 2019

22. októbra 2019

„ČO VIDÍME A ČO NEVIDÍME.“  PRÍBEH V OBRÁZKOVEJ KNIŽKE

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Cesta z LABYRINTU do priestoru ŽIVOTA? Vizuálny príbeh a jeho presah v životnom priestore dieťaťa. video

Margaret Anne Suggs (Írsko)
Priblížme sa k ideálom a ku kultúre shakerov cez Abecedárik.  video  

Milena Šubrtová (Česká republika)
Svet v obrazových príbehoch Pavla Čecha. video

María Jesús Gil Iglesias (Španielske kráľovstvo)
Keď sa v obrázkových knižkách spája text s ilustráciou … video

Tilka Jamnik (Slovinská republika)
Obrázková knižka pri čítaní medzi generáciami. video

Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika)  
Úžasná maminkina prikrývka.  video

Markéta Andričíková (Slovenská republika)
Od príbehu k výtvarnému umeniu a naopak. (Nad knihami Jany Bodnárovej Moja prvá galéria a Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N?) video

Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo)
Vrah vrán: Ilustrácie Igora Olejnikova na hodinách tvorivého písania.  video

 

23. októbra 2019   ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY

 

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Čo s tým morálnym ponaučením J? Alebo od získavania informácií k ČÍTANIU. video

Zoltán Mátyus (Slovenská republika) 
Unikátny zázrak. video

Paul Dakin (Spojené kráľovstvo)
Ponorme sa hlbšie: Intuícia pri písaní a pri čítaní.  video

Kapka Kaneva (Bulharská republika)
VEK MÁ PRIESTOR V OBRAZE. Alternatívne knižné formy ako tvorivý priestor pre čítanie

Zohreh Ghaeni (Iránska islamská republika)
Ako v Iráne pomohli obrázkové knižky deťom zasiahnutým traumou: Skúsenosti v organizácii „Čítaj si so mnou“.

Beata Panáková (Slovenská republika)
TECHNIKA – REFLEXIA – INŠPIRÁCIA.

Miroslav Jindra (Česká republika)
(Zne)užitie dramatickej výchovy vo výučbe ostatných predmetov.