Tlačové správy

OKOHRA

KRAJINA KOMIKSU

Prevziať:

Slávnostné odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža 2016, diplomov Čestnej listiny IBBY a za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2016.

V Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu sa uskutoční v utorok 22. 11. 2016 o 17. 00 hod. slávnostné odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža 2016, diplomov Čestnej listiny IBBY a za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2016.

CENA ĽUDOVÍTA FULLU je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udeľujú CENU ĽUDOVÍTA FULLU 2016 JÁNOVI LENGYELOVI za kultivovanú ilustračnú tvorbu pre deti, ktorá podnecuje detskú predstavivosť a zároveň ich vedie k pozitívnemu vnímaniu výtvarného umenia.

CENA TROJRUŽA oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udeľujú CENU TROJRUŽA 2016 KVETUŠI DAŠKOVEJ za iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111.

ČESTNÁ LISTINA IBBY 2016. Toto ocenenie udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (International Board on Books for Young People - IBBY) autorovi, ilustrátorovi a prekladateľovi za knihu pre deti a mládež, ktorá vznikla za posledné dva roky. Návrhy na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných intervaloch. Diplomy Čestnej listiny IBBY 2016 dostali títo tvorcovia a vydavatelia ocenených kníh: ĽUBOMÍR FELDEK za knihu ŠALAMÚNOVA PIESEŇ PIESNÍ – vydavateľstvo PERFEKT. VLADIMÍR KRÁL za ilustrácie knihy KOZLIATKA – Vydavateľstvo BUVIK. ALICA KULIHOVÁ za preklad knihy Zvonimira Baloga ČASTO SI VYMÝŠĽAM... – vydavateľstvo PERFEKT.

Za nominácie na Cenu H. Ch. Andersena 2016 dostanú diplomy spisovateľ DANIEL HEVIER a ilustrátor PETER UCHNÁR.

Slávnostný večer s odovzdávaním cien sa uskutoční 22. 11. 2016 o 17.00 hod. v Slovenskom rozhlase.

Bienále animácie Bratislava XIII. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti - BAB 2016

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava, ktorý sa začal v pondelok 10. októbra, vyvrcholil v piatok 14. októbra odovzdávaním cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

ANDERSEN – ROZPRÁVKAR NA CESTÁCH PO EURÓPE (Interaktívna výstava)

Ku kultúrnemu bohatstvu Európy a štátov Európskej únie patria rozprávky. Význam rozprávky pri výchove dieťaťa v akejkoľvek podobe je nespochybniteľný a spoznávanie jej podôb u iných národov Európy napomáha k zbližovaniu a pochopeniu spoločného kultúrneho dedičstva.

XIII. BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA Medzinárodný festival animovaného filmu pre deti 10. - 14. 10. 2016  

Festival Bienále animácie Bratislava (BAB) je na mape medzinárodných festivalov výnimočný svojím jedinečným zameraním výhradne na animovanú tvorbu pre deti.

Zaži textil

Interaktívna výstava o textile ako o rôznorodom materiáli, o jeho zmyslovom vnímaní, štruktúrach a podobách. Základné pojmy, ako vlákno, sieť, pletenina, tkanina, či uzol, tu môžu deti samy aktívne zažiť.

Umenie záhrady

Vytváranie záhrad sa už dávno stalo jednou zo základných potrieb človeka, ktoré nepodliehajú času a zdá sa, že pomaly, ale iste predstavujú znova luxusnú záležitosť, pretože si jej tvorba vyžaduje to najvzácnejšie - čas, priestor a pozornosť. Interaktívna výstava Umenie záhrady približuje kde a prečo vznikali prvé záhrady, ako sa v priebehu storočí menili ich podoby a ako si aj dnes možno pri ich zakladaní dopriať veľa potešenia.

Linka detskej istoty

LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Vás pozývajú v utorok 24. marca 2015 o 14.00 hod. na slávnostné otvorenie výstavy DOBRÁ SPRÁVA - MÁME PRÁVA pri príležitosti 25. výročia podpísania medzinárodného dokumentu „Dohovor o právach dieťaťa“ a príležitosti 20 rokov nepretržitého fungovania Linky detskej istoty a deklarácie jej nového n. o. statusu.

Kuk na zvuk

Objavovať fakty a zaujímavosti o akustike je hlavným poslaním tejto malej, ale zaujímavej interaktívnej výstavy. 

Živé mesto

Súčasné moderné mesto je fascinujúci organizmus, ktorý ponúka veľké množstvo inšpirácií i podnetov pre deti k hre a na zamyslenie. Výstavu autorky Naďa Kančevová a Eva S. Kotláriková chápu ako « hravý experiment, ktorého cieľom je odkrývať nové fakty o veciach a javoch známych z mestského prostredia. Cieľom výstavy je spolu s deťmi postupne prenikať do „zákulisia“ a „útrob“ mesta a dať im možnosť uvažovať nad tým, čo utvára veľké urbánne celky v 21. storočí.