Obrazový materiál

13. ročník BAB 2016

Najkrajšie knihy Slovenska 2015

Zaži textil

Súčasné moderné mesto je fascinujúci organizmus, ktorý ponúka veľké množstvo inšpirácií i podnetov pre deti k hre a na zamyslenie. Výstavu autorky Naďa Kančevová a Eva S. Kotláriková chápu ako « hravý experiment, ktorého cieľom je odkrývať nové fakty o veciach a javoch známych z mestského prostredia.

Umenie záhrady

Vytváranie záhrad sa už dávno stalo jednou zo základných potrieb človeka, ktoré nepodliehajú času a zdá sa, že pomaly, ale iste predstavujú znova luxusnú záležitosť, pretože si jej tvorba vyžaduje to najvzácnejšie - čas, priestor a pozornosť. Interaktívna výstava Umenie záhrady približuje kde a prečo vznikali prvé záhrady, ako sa v priebehu storočí menili ich podoby a ako si aj dnes možno pri ich zakladaní dopriať veľa potešenia.
Termíny konania: 21.06.2016 - 09:30

Prevziať:

Najkrajšie knihy Slovenska 2015

Výstava ocenených a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.
Kurátorka - Eva Cíferská

MDD 2016

A už je tu zasa Medzinárodný deň detí. V BIBIANE sa tento rok prenesieme až do Japonska. V spolupráci s Japonským veľvyslanectvom v Bratislave ponúkneme deťom ukážky z japonskej kultúry a umenia. Uvidia svetoznáme bábkové divadlo, ukážky bojových umení alebo aj celý rituál obliekania kimona.

Prevziať:

Kuk na zvuk

Objavovať fakty a zaujímavosti o akustike je hlavným poslaním tejto malej, ale zaujímavej interaktívnej výstavy. 

Ilustrátorský Olymp vo Varšave

V Múzeu detskej knihy vo Varšave v Poľsku sme 3. marca 2016 otvorili výstavu ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP. Výstava, ktorú pripravila Knižnica BIBIANY a Sekretariát BIB v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave, predstavuje nositeľov najvyšších ocenení BIB v celej polstoročnej retrospektíve tohto podujatia. Exponáty pozostávajú z 25 ilustrácií a takmer 150 kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand Prix a Zlatým jablkom BIB.

Ilustrácie zo šuflíka

Výstava ilustrácií slovenských detských kníh, ktoré vyšli v druhej polovici 20. storočia (1963 – 1999) a pochádzajú z Archívu BIBIANY. Vystavené sú originály ilustrácií...
5. 2. 2016 - 21. 4.2016

EURÓPSKE ROZPRÁVKY

Rozprávky poukazujú na podobnosti a previazanosť jednotlivých národných tradícií a kultúr, na spoločný základ európskej kultúry. Výber okolo sto najreprezentatívnejších titulov európskych rozprávok zo zbierok knižnice BIBIANY sprevádza na výstave 25 rozprávkových ilustrácií, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU - Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, štvrťročná súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy na Slovensku a Čestná listina IBBY.

BIBIANA vo Veľkej Británii

BIBIANA po dlhých rokoch vystavuje vo Veľkej Británii. V meste Worcester sa dňa 5. mája o 18.00 hod. uskutočnilo v priestoroch Knižnice a dokumentačného centra The Hive slávnostné otvorenie výstavy OCENENÍ ILUSTRÁTORI NA BIB 2015.

Prevziať:

25. rokov vydavateľstva Q 111

Na výstave budú prezentované knižné tituly vydavateľstva Q 111, ako aj ilustrácie Kristíny Šimkovej.
Termín konania:
od: 5. 2.2016 do: 25. 2.2016

Živé mesto

Živé mesto je výstava, v ktorej interaktivita nie je len módne slovo. Zámerom autorov je spolu s deťmi preniknúť do „útrob“ a „zákulisia“ mesta a dať im možnosť lepšie pochopiť, čo leží za a pod veľkými urbanistickými celkami a ako to všetko vôbec funguje.