Konferencie IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA 2019

KONFERENCIE NA YOUTUBE

POZVÁNKA  

AUDIO NAHRÁVKY PRÍSPEVKOV 

V dňoch 22. a 23. októbra sa v hoteli Tatra konali medzinárodné konferencie o čítaní. Oba dni ich navštívilo vyše 160 účastníkov, početné bolo najmä zastúpenie pedagógov a knihovníkov, ale taktiež rodičov, medzi ktorými boli mnohí absolventi našich vzdelávacích programov pre dospelých, ktoré sme v Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY realizovali počas školského roka 2018/2019.

Cieľom konferencií bolo poukázať na to, ako stimulovať a kultivovať tie procesy v človeku, ktoré ho s knihou a knižnou kultúrou spájajú, ako rozvíjať prežívanie jedinca i spoločenstva pri čítaní a počuť aj skúsenosti zo zahraničia. Príspevky štyroch domácich a desiatich zahraničných rečníkov priniesli mnohé dôležité a aktuálne témy, ktoré súvisia s hlbším významom čitateľstva.

Prvá konferencia (22.10.) ČO VIDÍME A ČO NEVIDÍME.“ PRÍBEH V OBRÁZKOVEJ KNIŽKE bola (ako už názov napovedá) venovaná obrázkovým knižkám a možnostiam ich interpretácie, presahom a prepájaniu s textom.
Druhá konferencia (23.10.) ČÍTANIE AKO TVORIVÝ PROCES priniesla mnohé zaujímavé témy z rôznych končín sveta ako napr. využitie biblioterapie pre traumatizované deti v Iráne, práca s alternatívnymi knižnými formami, (pop-up, trojdimenzionálne, knihy-hračky), intuícia pri čítaní,...)