IZBA ČÍTANIA

Izba čítania predstavuje nový experimentálny prístup k práci s knihou. Sprostredkúva deťom experimentovanie s príbehom, postavami, udalosťami a prostredím v knižnom laboratóriu. Nejde o formu kreatívneho čítania, ale o  vytvorenie výstavného konceptu (spolu so scénografom) a inštaláciu príbehu, v ktorom sa deti môžu voľne pohybovať “uprostred knižky”.  Prostredie sa môže meniť, deti sa dotýkajú objektov, pracujú s postavami, vstupujú do deja a riešia rôzne úlohy.  

Izba čítania podporuje vnímavosť detí a rozširuje kontext knižného príbehu s presahom do ich vlastných životných situácií, s ktorými sa bežne stretávajú. Knižka sa tak stáva laboratóriom, v ktorom si deti skúšajú nové postupy, prežívajú nové pocity a formulujú si vlastné názory, ku ktorým ich knižné laboratórium inšpiruje.

Izba čítania ako výstavný koncept je inštalovaná vždy na danú tému (danú knižku) v BIBIANE na obdobie 1 – 2 mesiacov podľa záujmu pedagógov, rodičov a detí, ktoré v stanovených hodinách (v programe BIBIANY) prichádzajú skupinovo na workshop. Izba čítania je vhodná pre vekovú kategóriu v rozmedzí 5-16 rokov, každá inštalácia však môže mať ešte samostatne upravenú vekovú hranicu v rámci daného rozmedzia. 

REALIZOVANÉ IZBY ČÍTANIA

Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium  

Záhada hradného pokladu 

Pozor, nálezisko príbehov!

Ukradnuté mená