Oddelenia

RIADITEĽ BIBIANY

Ing. Peter Tvrdoň
riaditeľ
e-mail: peter.tvrdon@bibiana.sk
 
 
Gitka Leskovská
asistentka riaditeľa
 
TEL./fax: + 421 2 5443 4986
TEL. + 421 2 2046 7131
Mobil: + 421 911 959 574
e-mail: bibiana@bibiana.sk
e-mail: gitka.leskovska@bibiana.sk
 
 

ODDELENIE EKONOMIKY

Ing. Jozef Halla
Námestník pre ekonomiku a technickú realizáciu
 
TEL. + 421 2 5443 1388
TEL. + 421 2 2046 7261
Mobil: +421 903 221 966
e-mail: ekonomicke@bibiana.sk
e-mail: namestnik@bibiana.sk
 
 

ODDELENIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Mgr. Valéria Marákyová
vedúca oddelenia
 
TEL: + 421 2 20467221
Mobil: + 421 903 202 575
e-mail: realizacia@bibiana.sk
e-mail: valeria.marakyova@bibiana.sk
 
 

SEKRETARIÁT BIB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-ilustracii-bratislava

Mgr. Viera Anoškinová
vedúca Sekretariátu BIB
 
TEL.+ 421 2 5443 3550
TEL. +421 2 2046 7245
Mobil: + 421 911 212 322
e-mail: bib@bibiana.sk
e-mail: viera.anoskinova@bibiana.sk
 
 
Ing. Marián Potrok
samostatný odborný pracovník
 
TEL/Fax: +421 2 5443 3550
TEL. +421 2 2046 7243
e-mail: marian.potrok@bibiana.sk
 
 
Mgr. Iveta Sarangová
samostatná odborná pracovníčka
 
TEL/Fax: +421 2 5443 3550
TEL. +421 2 2046 7244
e-mail: iveta.sarangova@bibiana.sk
 
 

SEKRETARIÁT BAB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-animacie-bratislava

PhDr. Katarína Minichová, ArtD.
vedúca Sekretariátu BAB, programová riaditeľka BAB

TEL. + 421 2 2046 7141
Mobil: + 421 903 237 806
e-mail: bab@bibiana.sk
e-mail: katarina.minichova@bibiana.sk
 
Sekretariát BAB

TEL. + 421 2 2046 7142

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

http://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania

Mgr. Eva Cíferská
vedúca oddelenia
 
TEL. + 421 2 2046 7172
TEL. + 421 2 5441 8488
e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk
 
Mgr. Lucia Obuchová
odborná pracovníčka
 
TEL. + 421 2 2046 7173
e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk
 
Ing. Gabriela Mikulčíková
odborná pracovníčka
 
TEL. + 421 2 2046 7174
e-mail: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk
 

 

ODDELENIE INFORMATIKY, DOKUMENTÁCIE A KNIŽNICA

http://www.bibiana.sk/sk/kniznica

PhDr. Hana Ondrejičková
vedúca oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7181
e-mail: kniznica@bibiana.sk
e-mail: hana.ondrejickova@bibiana.sk
 
 
Mgr. Jana Michalová
odborná pracovníčka knižnice

​TEL. + 421 2 2046 7182
e-mail: jana.michalova@bibiana.sk
 
 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Karol Klajdáč
vedúci oddelenia
 
TEL/fax: + 421 2 5443 4242
TEL. + 421 2 2046 7121
Mobil: +421 903 202 573
e-mail: karol.klajdac@bibiana.sk
 
 

MÉDIÁ

http://www.bibiana.sk/sk/media

PhDr. Dagmar Valčeková
e-mail: dagmar.valcekova@bibiana.sk
Mobil: 0903 229 206
 
Barbora Lelkešová
TEL. + 421 2 2046 7222