Čítame v priestore knihy

Cyklus 4 samostatných a navzájom nadväzujúcich seminárov, ktoré sa konajú 1x mesačne v sobotu vždy o 14:00, v trvaní 120 minút. Sú určené rodičom,  pedagóm detí mladšieho a staršieho školského veku, knihovníkom pracovníkom v centrách voľného času a ďalším záujemcom o prácu s knihou s deťmi od 6 do 16 rokov. Vstupné: 2 EUR. Prihlasovanie je možné vždy od 1. seminára nového cyklu. Momentálne prebieha 2. cyklus, 3. cyklus budeme začínať na jeseň 2019 (september/október.) V prípade záujmu o účasť na 3. cykle kontaktujte: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk.

1. seminár je venovaný špecifikám prechodu dieťaťa z predškolského veku do školského, aké princípy sa objavujú a ako si prostredníctvom čítania dieťa rozvíja vzťah s realitou.

2. seminár sa nesiev znamení fantázie, fantazírovania a rozdielov medzi tým. Aké sú možnosti funkčného využitia fantázie pre rozvoj kultivovaného čítania detí. Používanie "spätných zrkadiel" pri čítaní s deťmi.

3. seminár skúma pri čítaní s deťmi prostredie, postavy a udalosti, ktoré zavedú čitateľov do väčšej hĺbky ako pri sledovaní deja a charakteru postáv. Praktické ukážky využívania rôznych žánrov a hier s príbehom. 

4. seminár predstavujú účastníci svoje skúsenosti a praktické ukážky práce s knižkou, zároveň lektorka dopĺňa a rozširuje kontext a možnosti práce a hier s danou prinesenou knižkou. 

Lektorka:
Mgr. TIMOTEA VRÁBLOVÁ, PhD. je  literárna vedkyňa pôsobiaca v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej a detskej  literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením v projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

FOTOGALÉRIA:

Čítame v priestore knihy IV.  (11. 5. 2019)
Čítame v priestore knihy III. (6. 4. 2019)
Čítame v priestore knihy II. (9. 3. 2019)
Čítame v priestore knihy I. (9. 2. 2019)

Čítame, počúvame vnímame v priestore knihy II. (16. 6. 2018)
Čítame, počúvame vnímame v priestore knihy I. (28. 4. 2018)

Ďalšie semináre sa začnú v októbri 2019. O termínoch budeme informovať.