BRÁNA KNIHY OTVORENÁ I.

Cyklus 4 samostatných a navzájom nadväzujúcich seminárov, ktoré sa konajú 1x mesačne v sobotu vždy o 14:00, v trvaní 90 minút. Sú určené rodičom, učiteľom predprimárneho vzdelávania, knihovníkom pracovníkom v materských centrách a ďalším záujemcom o prácu s knihou s najmenšími deťmi od 6 mesiacov veku dieťaťa po jeho nástup do školy. Vstupné: 2 EUR. Prihlasovanie je možné vždy od 1. seminára. V prípade záujmu o účasť kontaktujte: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk.

1. seminár - Modrý vrch
Úvahy nad Modrým vrchom, ale aj premýšľanie nad tým, že poznávanie slova zažitého má pre dieťa a jeho vývoj (a neskôr aj vzťah ku knihám) oveľa hlbší význam ako slovo v texte. Zažité slovo rozvíja jeho život, schopnosť učiť sa, cítiť, pamätať si, hĺbať nad textom, vnímať seba a svoje okolie...

2. seminár - Kam sa skrylo slniečko
O naratíve, prostredí, postavách a udalostiach, o vytváraní mostíkov k deťom, o zapojení fyzickej aktivity, pohybu, o prechodových objektoch, separačnej úzkosti, príbehoch a odovzdávaní životnej stratégie a ako to všetko súvisí s čítaním...

3. seminár - Schovaný, neschovaný, idem!
Kniha ako priestor, v ktorom sa malé dieťa učí za pomoci dospelého objavovať ten priestor knihy, ktorý je dieťaťu "schovaný". Zároveň sa cez hru (ako dialóg) vytvára dôležité spojenie, vzťah s dieťaťom. V období, keď dochádza u bábätiek k vnútornému osamostatňovaniu od maminky, získavajú tak cez hru na schovávačku bezpečie a istotu, že nech sa deje čokoľvek, dieťa nie je prehliadnuté, že vždy, keď bude potrebovať, bude nájdené. Kniha ako medzipriestor, cez ktorý sa s dieťaťom rozprávame, pomáha dospelým hľadať "mostíky" k dieťaťu a jeho prežívaniu. Dieťa berie pri "schovávačke s knihou" na seba rôzne role, v ktorých sa učí objavovať svet, pozorovať, spoznávať okolie. 

4. praktický seminár
Priestor pre zdieľanie sa účastníčok s vlastnými skúsenosťami pri práci s knižkou: ako knižky vyberajú, na aké podnety deti reagujú, ako tvorivo pri čítaní využívajú prenosové objekty, čo im funguje, čo nefunguje.  Lektorka Timotea Vráblová k tomu pridáva svoje cenné rady a poznatky ako tvorivo využiť knihu pri práci s konkrétnym dieťaťom, v reakcii na jeho záujmy a špecifiká, ako nájsť vhodné kreatívne formy a podchytiť cez to jeho silné stránky a záujmy, ale tiež ako využiť knihu na všestranný rozvoj dieťaťa aj v oblastiach, ktoré je potrebné viac rozvinúť.

Lektorka
Mgr. TIMOTEA VRÁBLOVÁ, PhD. je  literárna vedkyňa pôsobiaca v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej a detskej  literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením v projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).
 
 

"Ďakujem za tento seminár, poznatky využívam s mladším synom (2,5r.) pri výchove. Keď je veľmi nešťastný z niečoho alebo ma odmieta, keď mu niečo nedovolím, myška či žabka z prstov sa môže k nemu priblížiť. Alebo ho zaujme zatrasenie knižkou, v ktorej sa píše o darčeku. Tak skúmame, čo by tam asi mohlo byť…" (zo spätnej väzby účastníčky M. T.)

FOTOGALÉRIA:

1. termín 9/2018 - 1/2019

2. termín 2/2019 - 5/2019

Ďalšie semináre I. cyklu pre nových záujemcov sa začnú 5. októbra 2019 o 14:00.