Medzinárodné sympózium BIB 2017

Témou tohtoročného sympózia bude

“Umenie verzus Komercia“

Úloha umeleckej ilustrácie  v dnešnom  svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov.

 

PROGRAM

Sobota, 9. 9. 2017

10.00 hod.  Otvorenie sympózia

Privítanie hostí a úvodné príhovory: Mgr. Viera Anoškinová – koordinátorka Medzinárodného sympózia, Ing. Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY, PhDr. Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB.

1. Senka Vlahovič: Dušan Pavlić a jeho Štýlové hry. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov na trhu s knihami pre deti.

2. Steffen Larsen: Ako plynie čas. Pár postrehov z pozorovania umenia a komercie.

3. Maria Christania: Indonézske obrázkové knihy: plávať proti prúdu.

 

11.30 – 11.50 prestávka

4. Dragana Palavestra: Umenie verzus komercia. Úloha umeleckej ilustrácie v modernom svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov.

5.  Marija José Sottomayor: Mladí portugalskí vydavatelia vytvárajú kreatívne a podnetné knihy. 

6. Renáta Fučíková: Podbízivá, svéhlavá nebo vstřícná... Jakou chceme mít ilustraci pro děti?

7. Hossein Sheikh Rezaee: Právo na mesto vo vybraných iránskych obrázkových knihách.

 

Prestávka na obed 13.30 - 14.30

8. Václav Šlajch: Art school confidental: profesionálové. O součastnosti v komerční ilustraci.

9.  Marija Ristić, Mirjana Bajić: Umenie verzus komercia. Úloha umeleckej ilustrácie v modernom svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov

10. Manuela Vladić Maštruko: Umenie verzus komercia. Úloha umeleckej ilustrácie v modernom svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov.

11. Nadezhda Bugoslavskaja: Aktuálnosť kompozície ilustrácií ako marketingový princíp.

12. Ali Boozari: Umelecké a komerčné ilustrácie: Prípadová štúdia dvoch vydaných kníh o príbehu Zahhāka.

 

Nedeľa, 10. 9. 2017

10.00 hod.  Začiatok 2. dňa sympózia

13. Milena Šubrtová: Proměny ikonotextové komunikace s dětmi 21. století. Jak vypadá čas a smrt v obrázkových knihách pro děti.

14. Kirsten Bystrup: Umenie verzus komercia. Úloha umeleckej ilustrácie v modernom svete komercie.

15. Minghzhou Zhang: Umenie verzus komercia            

16. Hoda Haddadi: Umenie verzus stereotyp. Defamiliarizácia knihy.

12.00 – Záver sympózia            

  

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA BIB 2017 /LIST OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIB 2017

Mr. Ali Boozari                                   Irán / Iran

Ms. Nadezhda Bugoslavskaja              Rusko / Russia

Ms. Senka Vlahovič                             Srbsko / Serbia

Ms. Hoda Haddadi                              Irán / Iran

Ms. Maria Christania                           Indonézia / Indonesia

Mr. Steffen Larsen                              Dánsko/ Denmark

Ms. Manuela Vladić Maštruko             Chorvátsko / Croatia

Ms. Mirjana Bajić                                Srbsko / Serbia

Ms. Dragana Palavestra                      Srbsko / Serbia

Mr. Hossein Sheikh Rezaee                 Irán /Iran

Ms. Marija Ristić,                                Srbsko / Serbia

Ms. Marija José Sottomayor                 Portugalsko / Portugal

Mr. Václav Šlajch                                Česká republika / Czech republic

Ms. Milena Šubrtová                           Česká republika / Czech republic

Mr. Minghzhou Zhang                        Čína / China

ŽIVOTOPISY ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA BIB 2017

 

Ali Boozari, Irán

Pôsobí ako docent na Katedre grafického dizajnu a ilustrácie na Univerzite umenia v Teheráne, publikoval viaceré články o ilustrácii kníh v Iráne a sám je aj ilustrátorom. Jeho ilustrácie boli publikované vo viacerých krajinách a získali ocenenia. Bol kurátorom početných výstav zameraných na ilustráciu v rôznych krajinách. Bol aktívnym účastníkom viacerých kongresov o umení a literatúre pre deti a bol aj členom medzinárodných porôt v súťažiach zameraných na ilustrácie pre deti.

Nadežda Bugoslavskaja, Rusko

V r. 1991 absolvovala štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte umenia Vl. Surikova. Od r. 1992 do r. 2001 pôsobila ako pedagogička a zároveň ilustrovala knihy. Od r. 2001 sa venuje len ilustrácii kníh. Spolupracuje s moskovskými vydavateľstvami AST, Makhaon a Labyrinth. Ilustrovala knihy Astrid Lindgrenovej, Karla Čapka, Ludwiga Jerzyho Kerna, Joela Harrisa, Samuela Maršaka, Yuzu Aleškovkého a ďalších autorov. Jej diela sa vystavujú na moskovských a medzinárodných výstavách. Od roku 1994 je členkou Moskovského zväzu výtvarných umelcov.

Kirsten Bystrup, Dánsko

Pôsobila mnoho rokov ako knihovníčka v Dánskom centre pre detskú literatúru, ako editorka knižných anotácií pre verejné knižnice a ako knihovníčka pre deti vo verejných knižniciach. Magisterský titul v odbore detská literatúra a magisterský titul v odbore vzdelávania získala v r. 2006. Pôsobila ako lektorka v oblasti obrázkovej knihy pre deti napr. na doškoľovacích kurzoch pre pracovníkov školských knižníc, zúčastnila sa na sympóziách BIB, naposledy v r. 2015, publikovala kritiky obrázkových kníh v dánskych časopisoch a popredných dánskych novinách Politiken, písala články o ilustrátoroch, najnovšie na tému „Svend Otto S. a obrázkové knihy“ v Billedfortælleren Svend Otto S., Gyldendal 2016. Bola členkou poroty Ceny Hansa Christiana Andersena 2015, Medzinárodnej poroty BIB 2007, v r. 1989-1997 bola členkou poroty výročnej Ceny pre ilustrátora, ktorú udeľuje Dánske ministerstvo kultúry.

Renáta Fučíková, Česká republika

Štúdiá absolvovala na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe na Katedre ilustrácie a úžitkovej grafiky. Ilustruje knihy, upravuje klasické príbehy do podoby komiksov, navrhuje známky a v posledných rokoch autorsky vytvorila obrázkovú knihu o histórii a živote mimoriadnych osobností. Získala početné národné aj zahraničné ocenenia a bola zapísaná na Čestnú listiny IBBY a nominovaná na Pamätnú cenu Astrid Lindgrenovej. Ilustrovala rozprávky (Bratov Grimmovcov, Hansa Christiana Andersena, Oscara Wildea ako aj čínske, keltské a arabské rozprávky), Kroniky Narnie od C. S. Lewisa, Staré povesti české a moravské od A. Ježkovej, Príbehy českých kniežat a kráľov od A. Ježkovej, Mojmír, Cesta pravého kráľa od R. Štulcovej, Vianoce od

J. Krčeka, Krajiny domova od V. Cíleka a mnohé ďalšie príbehy.

Hoda Hadadi, Irán

Spisovateľka, ilustrátorka a poetka, ktorá publikovala viac ako 50 kníh v rôznych krajinách napr. v Iráne, Číne, USA, Francúzsku, Taliansku a Dánsku. Je laureátkou národných aj medzinárodných ocenení: Nový horizont Bologna 2010 pre (dvoch priateľov), Grand Prix Belehrad 2008 a Zlatá plaketa, Bratislava 2005. V súčasnosti pôsobí ako členka rady riaditeľov Iránskeho združenie ilustrátorov, umelecká riaditeľka vo dvoch vydavateľstvách, vyučuje umenie a literatúru (deti aj dospelých) a tvorí ako ilustrátorka a autorka na voľnej nohe.

Maria Christania Winardi, Indonézia

Maria sa narodila a vyrastala v Indonézii, kde získala bakalársky titul v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie na Technologickom inštitúte v Bandungu. Potom pracovala ako grafická dizajnérka na voľnej nohe a niekoľko rokov pracovala ako učiteľka v materskej škole. Jej prvá obrázková kniha Jerry Giraffe and The Giant Butter Cookie (Žirafa Jerry a obrovská maslová sušienka) bola ocenená Čestným uznaním pre vydavateľa na Bienále ilustrácií Bratislava 2013 a bola zapísaná na Čestnú listinu IBBY 2014 pre ilustrátora. Neskôr v tom roku sa presťahovala do Anglicka, kde v súčasnosti žije. V r. 2016 získala titul MA v odbore ilustrácie kníh pre deti na Cambridge School of Art. Maria je hrdou členkou SACL (Spoločnosť na podporu detskej literatúry) a Indonézskej sekcie IBBY. V súčasnosti ju zastupuje Bright Group International.

 Steffen Larsen,  Dánsko

Niekoľko rokov študoval históriu a od začiatku r. 1972 pracoval ako kritik detskej literatúry pre popredné dánske noviny. V súčasnosti pracuje pre Politiken, významné kultúrne periodikum v Dánsku a píše aj do odborných časopisov napr. Børn & Bøger (deti & knihy). Mal veľa prezentácií na tému detskej literatúry pre knihovníkov, učiteľov a iných odborníkov a popri množstve článkov pre časopisy napísal dve knihy. Je členom Dánskej sekcie IBBY a je pravidelným účastníkom BIB. Bol členom poroty BIB 2005 a členom poroty TI v Tallinne a v Dánsku zorganizoval výstavu iránskych ilustrácií. Viac razy sa zúčastnil na sympóziu BIB.

Dragana Palavestra, Srbsko

Odborné zameranie: Výtvarné umenie, úžitkové umenie a dizajn, výstavy v krajine a v zahraničí. Je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore história umenia v Belehrade. Pracovala ako koordinátorka výtvarného umenia na Sekretariáte kultúry Mesta Belehrad – správe mesta. Predtým ako kurátorka pre Srbské združenie úžitkových umení a dizajnu. Organizovala výstavy doma a v zahraničí (Belehradské zlaté pero – medzinárodná výstava ilustrácií). Riaditeľka galérie Singidunum v rokoch 1983 až 1994, Galérie úžitkového umenia a dizajnu. Viacnásobná umelecká riaditeľka národného výberu diel pre Bienále ilustrácií Bratislava a ďalšie medzinárodné výstavy ilustrácií (Japonsko, India).

 

 Mirjana Bajić (1955) vyštudovala dejiny umenia (so zameraním na súčasnú tvorbu), od roku 2012 je kurátorkou galérie SULUJ a  už od roku 2004 uznávanou umelkyňou a členkou ULUPUDS, DIUS a AICA. Narodila sa v Zemune, kde ukončila strednú školu. V období od 1989-93 pracovala na väčších projektoch ako kurátorka v ULUPUDS (Májová Výstava, Medzinárodné bienále ilustrácií Zlatého Belehradského Pera, Pražský Quadrennial). Bola kurátorkou Medzinárodnej časti ilustrácií pri 49. a 50. Zlatom Belehradskom Pere 2007 a 2009. (bola tiež autorkou predhovoru katalógu z roku 2007, ktorý bol publikovaný na webstránke Svetového IBBY). Jej profesionálna činnosť by sa dala rozdeliť do viacerých častí: časopisová tvorba, štúdie, referáty, predhovory pre katalógy sólových aj skupinových výstav, bola autorkou výstavných projektov, účastníčkou medzinárodných kongresov (Amsterdam 1996), seminárov, sympózií, zborníkov, porôt a besied. Jej bibliografia obsahuje 40 úvodníkov sólových výstav, ktoré boli publikované v Srbsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku, Franzcúzsku a na Srí Lanke.

Hossein Sheykh Rezaee, Irán

Je docentom na Národnom výskumnom ústave pre politiku vied (NRISP) v Teheráne, Iráne. Titul PhD z filozofie získal na Durham University, v Spojenom kráľovstve a odvtedy pôsobí ako pedagóg a výskumný pracovník vo viacerých oblastiach filozofie, najmä filozofie vedy a mysle. Jeho záujem mimo akademickej oblasti je sústredený na detskú literatúru. Je členom Iránskej rady pre detskú knihu (CBC), národnej sekcie IBBY, viac ako 17 rokov vedie výskumnú skupinu na tomto ústave. Každý rok sa táto skupina venuje teoretickej téme v oblasti detskej literatúry, skúma ju a publikuje výsledky bádania, pričom sa venuje aj témam ako telo a záležitosti tela prítomné v literatúre pre mládež v Iráne, etickým dilemám v detskej literatúre, prezentovaniu „inakosti“ v detskej literatúre, stvárneniu smrti a utrpenia v perzskej detskej literatúre s vojnovou tematikou a pod. Zaujíma sa a zapája sa aj do programu Filozofia pre deti (P4C). Bol vedeckým riaditeľom prvých dvoch národných konferencií CBC k problematike literatúry pre deti a štúdií detstva, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2016.

Maria Ristic, Srbsko

Štúdium ukončila v Zemune. V súčasnosti je doktorandkou na Filozofickej fakulte (Katedra histórie umenia) v Belehrade. Od r. 2009 je členkou Klubu členov Národného múzea. Od r. 2014 do r. 2016 bola na stáži v Pavilóne umenia 'Cvijeta Zuzorić'. Posledné tri roky sa zúčastňuje na organizovaní umeleckých kolónií v Srbskej republike. Jej profesionálne aktivity zahŕňajú písanie esejí, úvodov do katalógov a ku kolektívnym výstavám. Je autorkou štyroch výstav a v súčasnosti je kurátorkou podujatia Belehradské zlaté pero 2017 - medzinárodného bienále prehliadky ilustrácií, ktoré organizuje Združenie úžitkového umenia a dizajnu Srbska (ULUPUDS).

Maria José Sottomayor, Portugalsko

Vyštudovala históriu umenia a pracovala v knižnici pre deti a mládež, robila prezentácie na tému vzťah textu a ilustrácie v Španielsku, Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Argentíne a na Kube. Viackrát sa zúčastnila  na Medzinárodnom sympóziu BIB a je autorkou článkov o knihách pre deti a mládež a tiež bola kurátorkou početných výstav.

Václav Šlajch, Česká republika

Narodil sa v roku 1980. Po absolutóriu magisterského oboru Ilustrácie na Fakulte designu a umení ZČU v Plzni tvorí ako ilustrátor a komiksový autor na voľnej nohe. Od roku 2013 pedagogicky pôsobí v ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na FDU ZČU v Plzni. Ako ilustrátor spolupracuje s Městskou knihovnou v Prahe, dlhodobo ilustroval časopisy Men Only, Magnus, Maxim, v súčasnej dobe pravidelne prispieva do časopisu Nový prostor.  V posledných rokoch nadviazal spoluprácu s režisérom Janem Svěrákem (okrem krátkeho animovaného filmu pre Ceny pamäti národa pracoval ako ilustrátor a výtvarník filmu Tři bratři). Pravidelne prispieva do prestížnej komiksovej antológie AARGH! vydávané sdružením Anaplphabet books. V roku 2010 získal cenu Muriel udelenou festivalom KomiksFEST!-u za najlepší krátky komiksový príbeh.  

Milena Šubrtová, Česká republika

Je docentkou na Katedre českého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Jej výučba a výskum sa zameriava na českú a svetovú literatúru pre deti a mládež. Je autorkou monografie „Téma smrti v českej a svetovej próze pre deti a mládež“ (2007) a bola vedúcou editorkou a spoluautorkou dvoch publikácií „Rozprávky v českej literatúre pre deti a mládež 1990 -2010 (2011) a „Slovník autorov literatúry pre deti a mládež II. Českí spisovatelia“(2012). Spolupracuje s literárnym časopisom iLiteratura.cz a pravidelne píše o vývoji v českej literatúre pre deti a mládež do Revue BIBIANA.

Manuela Vladič – Mastruko, Chorvátsko

V Záhrebe pokračovala v štúdiách, ktoré ukončila v roku 1985 na Akadémii výtvarných umení v triede profesora Ferdinanda Kulmera.

V Chorvátsku aj v zahraničí mala viaceré individuálne aj kolektívne výstavy. Popri profesionálnej činnosti v oblasti umenia vedie praktický výskum zameraný na vizuálne vyjadrovanie a kreativitu človeka. Je autorkou početných multimediálnych umeleckých projektov pre deti aj dospelých. Napísala a ilustrovala 12 pôvodných obrázkových kníh pre deti a napísala viaceré články o umení. V r. 2014 Manuela vytvorila a spoluorganizovala ARTEINSULA. Jej pokračujúci multimediálny projekt „Ostrov detstva“ (začal v r. 2008) je venovaný deťom a ľuďom na menších chorvátskych ostrovoch, ktorý sa realizuje prostredníctvom prezentácií jej obrázkových kníh, výtvarných tvorivých dielní a výstav. Za svoje práce získala viaceré ocenenia. Je členkou Spoločnosti chorvátskych výtvarníkov a Chorvátskeho združenia nezávislých výtvarníkov.

Senka Vlahović, Srbsko

Venuje sa dizajnu, ilustrácii kníh, teórii ilustrácie ako aj fotografii, maľbe, video umeniu, experimentuje s rôznymi médiami a oblasťami ich aplikácie v umení. Absolvovala štúdium aplikovanej fotografie (2007) a špecializácie na ilustráciu kníh (2011) na Vysokej škole technickej pre odborné štúdiá  Novom Sade. Magisterské štúdium ukončila na Akadémii umenia v Belehrade (2015), špecializácia video-ilustrácia. Je zakladateľkou, riaditeľkou a členkou poroty Festivalu ilustrácie kníh „BookILL Fest“ v Novom Sade. V r. 2013 publikovala knihu „O ilustrovaní kníh poézie: história, teória a prax“. V r. 2015 publikovala knihu „VIDEO-ILUSTRÁCIA KNIHY: Nový pohľad na ilustráciu a budovanie imidžu knihy vo verejnosti", za ktorú získala ocenenie za najlepšiu knihu v kategórii teórie a vizuálnej komunikácie na 60. Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Belehrade v r. 2015. V r. 2015 za zúčastnila Medzinárodného sympózia v rámci Bienále ilustrácií Bratislava. Navrhla a ilustrovala obálky viac ako 300 kníh, ktoré publikovalo Kultúrne stredisko banátu v Novom Miloševe, kde pôsobí ako umelecká riaditeľka. Mala 26 samostatných a kolektívnych výstav v Srbsku a zahraničí.

Mingzhou Zhang, Čína

Študoval manažment medzinárodných záležitostí na Šanghajskej univerzite pre medzinárodné štúdiá a potom pracoval ako riaditeľ Čínskeho združenia filmu pre deti a mládež. Je podpredsedom Čínskej sekcie IBBY a aktívne podporuje čítanie u detí. Spoluorganizoval Medzinárodné fórum pre kultúru čítania u detí a spolupracoval so základnými školami v oblasti výskumu detskej literatúry, efektívneho učenia a podpory čítania. Prispel k zintenzívneniu spolupráce medzi Čínskou sekciou IBBY a Centrálou IBBY ako aj s ďalšími národnými sekciami IBBY. V r.  2016 bol ako prvý Číňan v histórii zvolený do funkcie viceprezidenta IBBY. Je presvedčený o tom, že umenie môže zachrániť dušu človeka, že medzinárodná kultúra a výmena v oblasti umenia môže zlepšiť porozumenie a úctu, chrániť životné prostredie a udržiavať pokoj vo svete.

 

 

 

 

Galéria

Kalendár podujatí


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ