História

Bienále animácie Bratislava (BAB) - Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti - je podujatím, ktoré má dlhoročnú tradíciu. Od svojich začiatkov sa formovalo ako sprievodné podujatie inej významnej kultúrnej udalosti - Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzinárodné prehliadky animovaných filmov pre deti sa uskutočnili v rokoch 1985, 1987 a 1989.

V roku 1991 získala prehliadka štatút medzinárodného filmového festivalu. Jeho poslaním je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie  a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia.

Zvláštnu cenu festivalu PRIX KLINGSOR, ktorá predstavuje ocenenie za celoživotnú tvorbu, udeľuje Výkonný výbor BAB od roku 1991. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe dokonale spájajú vysoké výtvarné i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Nositeľmi ceny PRIX KLINGSOR sú vynikajúce osobnosti európskeho a svetového animovaného filmu, ako sú Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Frédéric Back, Faith Hubley, Gene Deitch, Co Hoedeman, Břetislav Pojar, Caroline Leaf, Michel Ocelot, Marcell Jankovics, Garri Bardin, Witold Giersz a v roku 2016 Jannik Hastrup.

Od roku 1999 sa začala na festivale udeľovať ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO na počesť významného slovenského grafika a ilustrátora, ktorý patril k zakladateľom festivalu. Medaily sa udeľujú za mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. Ich nositeľmi sú napríklad Jan Švankmajer, Jean-François Laguionie, Anri Kulev, Viktor Kubal, Marie Benešová, Gabriela Gavalčínová, Adolf Born, Paul Driessen, Ludvík Kadleček, Rudolf Urc, Koji Yamamura, Jiří Barta, Athina Rikaki, Guillermo Mordillo, John Coates, František Jurišič, Nicole Salomon, Blanka Šperková, Koloman Leššo, Anna Minichová, Vlasta Pospíšilová, Ivan Popovič, Mária Horváth. V roku 2016 ju získali Tadeusz Wilkosz - výtvarník, animátor a režisér (Poľsko), Jiří Kubíček - scenárista, dramaturg a pedagóg (Česká republika), Vladimír Malík - výtvarník, animátor, režisér a pedagóg (Slovensko) a John Halas in Memoriam - výtvarník, animátor a režisér (Spojené kráľovstvo).

BAB je od roku 2003 aj súťažným festivalom. Medzinárodná porota udeľuje v súťaži Hlavnú cenu festivalu - CENU VIKTORA KUBALA za najlepší film, Cenu UNICEF, Cenu Sv. Vojtecha  - CENU VIŠEGRÁDU. Na festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa CENA DETSKÉHO DIVÁKA.

Súčasťou festivalu sú aj retrospektívne prehliadky, profilové prehliadky tvorcov, tematické filmové pásma, medzinárodné odborné semináre a sympóziá venované otázkam vzťahu ilustrácie a animovanej tvorby, problematike animovaného filmu i médií pre deti, ako aj prezentácii jej významných osobností. K festivalu patrí aj množstvo zaujímavých výstav  v BIBIANE,  v zahraničných kultúrnych inštitútoch, v galériách a kultúrnych zariadeniach.

V roku 2008 priniesol festival ďalší rozmer, novú teoretickú i praktickú platformu - tvorivé dielne animovaných filmov pre deti a s deťmi so známymi filmovými tvorcami a tiež  premietanie filmov vytvorených deťmi. V prudko sa rozvíjajúcej dobe vzniku nových médií a technológií sa stáva festival BAB prirodzeným miestom pre formovanie, rozvíjanie a spoluprácu s budúcim kultivovaným divákom. Tieto podujatia tvorivých dielní animácie pre deti pod vedením mladých poslucháčov a absolventov Ateliéru animácie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave sú nielen neodmysliteľnou súčasťou festivalu, ale pokračujú aj po jeho skončení a sú stálou súčasťou aktivít BIBIANY.

Od roku 2013 pôsobí v rámci festivalu aj Atelíér BAB ako pravidelná tvorivá dielňa animácie, v ktorej deti pracujú na spoločných animovaných projektoch. Výsledkom ich aktivity bol v roku 2014 ich prvý animovaný film Les - domov zvierat. Potom nasledovali v roku 2016 ďalšie dva filmy Nikdy nie si sámO maškrtnej líške.

V roku 2012 festival otvoril dvere detským divákom aj na bratislavských sídliskách, súťažné premietania sa uskutočnili vo veľkých kinách Domov kultúry v Petržalke a Dúbravke.

V roku 2014 sa festivalová súťaž predstavila v dvoch ďalších slovenských mestách - Skalici a Prievidzi a v roku 2016 sa súťažné premietania pre detských divákov uskutočnili aj v Kunsthalle v Košiciach, v kine Scala v Prešove a v Art Point/kine Baník v Prievidzi.

V roku 2016 sa už po tretíkrát konala Súťaž v tvorbe Flipbookov - súťaž pre deti na celom Slovensku, ktoré sa zaujímajú o animovaný film a jeho tvorbu.

Od roku 2016 sa festival BAB rozšíril o novú diskusnú platformu - uskutočnilo sa I. Medzinárodné fórum BAB na tému Od ilustrácie k animovanému filmu.

Bienále animácie Bratislava – BAB  sa koná pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu je Sekretariát BAB v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti.

 

Kalendár podujatí


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ