The most beautiful books of slovakia

SÚŤAŽ NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:

a) vedecká a odborná literatúra,

b) krásna literatúra,

c) literatúra pre deti a mládež,

d) učebnice,

e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,

f) bibliofilské tlače,

g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

V súťaži sa udeľujú ceny:

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,

Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,

Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,

Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,

Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,

Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu.