Contacts

ODDELENIE KNIŽNEJ KULTÚRY A SEKRETARIÁT SkBBY

Mgr. Eva Cíferská
vedúca oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7172
TEL. + 421 2 5441 8488
e-mail: ciferska@bibiana.sk
e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk